Minden, ami zsidó

1944-es zsidórendeletek

7700/1944 XIII. a. P. M. sz. rendelet

7700/1944 XIII. a. P. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak tárgyában megszüntetése tárgyában kiadott 1580/1944 M. E. számú rendeletnek a dohánytermelési engedélyekre vonatkozó végrehajtása tárgyában

tovább
100100/1944 B. M. sz. rendelet

100100/1944 B. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1580/1944 M. E. számú rendeletnek a rendőrhatósági engedélyekre vonatkozó végrehajtása tárgyában

tovább
67240/1944 K. K. M. sz. rendelet

67240/1944 K. K. M. sz. rendelet egyes iparosok (kereskedők) adatszolgáltatása tárgyában

tovább
1290/1944 P. M. sz. rendelet

1290/1944 P. M. sz. rendelet az 1600/1944 M. E. sz. rendelet hatálya alá eső páncélrekeszek tartalmának leltározása és a rendelet egyes más rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában

tovább
1990/1944 M. E. sz. rendelet

1990/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók bevásárlásainak a nap meghatározott szakára korlátozása tárgyában

tovább
550/1944 B. M. sz. rendelet

550/1944 B. M. sz. rendelet a zsidók gyógyszertári jogosítványainak újraengedélyezése esetében a gyógyszertári anyagkészlet, berendezés és felszerelés ellenértékének, valamint a berendezés és felszerelés felbecsülésével kapcsolatos költségek megfizetése tárgyában

tovább
2120/1944 M. E. sz. rendelet

2120/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók üzlethelyiségeinek hasznosítása tárgyában

tovább
74187/1944 F. M. sz. rendelet

74187/1944 F. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1580/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában

tovább
111200/1944 K. M. sz. rendelet

111200/1944 K. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1580/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában

tovább
2230/1944 M. E. sz. rendelet

2230/1944 M. E. sz. rendelet egyes zsidó külföldi állampolgárok mező- és erdőgazdasági ingatlanai kezelésének felügyelete tárgyában

tovább
2250/1944 M. E. sz. rendelet

2250/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók orvosi gyakorlata és orvosi kamarai tagsága tárgyában

tovább
31100/1944 Ip. M. sz. rendelet

31100/1944 Ip. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1580/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában (3. o.)

tovább
11300/1944 M. E. sz. rendelet

11300/1944 M. E. sz. rendelet a magyar szellemi életnek a zsidó szerzők műveinek a közforgalomból való kivonása tárgyában

tovább
286275/1944 B. M. sz. rendelet

286275/1944 B. M. sz. rendelet a zsidók hasznothajtó hatósági jogosítványainak megszüntetéséről szóló 1580/1944 M. E. sz. rendeletnek az emberorvoslásban használatos bakteriológiai természetű védőoltó-gyógyító és kórjelző (diagnosztikai) készítmények, valamint a himlőnyirk termelésére szóló engedélyekre vonatkozó végrehajtása tárgyában

tovább
2510/1944 M. E. sz. rendelet

2510/1944 M. E. sz. rendelet Budapest székesfővárosban és környékén egyes lakásügyi feladatoknak kormánybiztosra ruházása tárgyában (3. o.)

tovább
2540/1944 M. E. sz. rendelet

2540/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók önkormányzata és érdekképviselete tárgyában kiadott 1520/1944 M. E. sz. rendelet módosításáról, illetőleg kiegészítéséről

tovább
2650/1944 M. E. sz. rendelet

2650/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók vagyonával kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában

tovább
191449/1944 VII. b. sz. rendelet

191449/1944 VII. b. sz. rendelet A magyarországi Zsidók Szövetsége ideiglenes intézőbizottságában megüresedett tagsági helyek betöltése tárgyában

tovább
91647/1944 K. K. M. sz. rendelet

91647/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidók ipari (kereskedelmi) üzleteihez vállalati vezető kirendelése tárgyában

tovább
95600/1944 K. K. M. sz. rendelet

95600/1944 K. K. M. sz. rendelet a zsidók üzlethelyiségeinek hasznosításával kapcsolatos egyes tennivalóknak a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal hatáskörébe utalásáról

tovább
188358/1944 É. M. K. sz. rendelet

188358/1944 É. M. K. sz. rendelet az 1540/1944 M. E. sz. rendelet 2. §-a alapján alkalmazásukban meghagyott zsidók munkahelyre való bejárását és a kisegítő katonai szolgálat alól időleges mentesítését biztosító igazolványok igénylése tárgyában

tovább
2880/1944 M. E. sz. rendelet

2880/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók üzlethelyiségeinek hasznosításáról szóló 2120/1944 M. E. sz. rendelet módosítása tárgyában

tovább
189821/1944 É. M. K. sz. rendelet

189821/1944 É. M. K. sz. rendelet az elbocsájtott zsidó alkalmazottak pótlására igényelt munkaerők alkalmazásáról és bejelentéséről

tovább
163792/1944 P. M. sz. rendelet

163792/1944 P. M. sz. rendelet a földbirtokpolitikai célra igénybevett ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illetékkedvezmények alkalmazásáról

tovább
2040/1944 M. E. sz. rendelet

2040/1944 M. E. sz. rendelet egyes személyeknek a zsidókra vonatkozó rendelkezések hatálya alól mentesítése tárgyában

tovább
3050/1944 M. E. sz. rendelet

3050/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről szóló 1600/1944 M. E. sz. rendelet kiegészítése tárgyában

tovább
3100/1944 M. E. sz. rendelet

3100/1944 M. E. sz. rendelet a nemzsidók tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági ingatlanokon a zsidók gazdálkodásának megszüntetése tárgyában (3. o.)

tovább
Az orvosi munkaerők felhasználása kormánybiztosának 3040/1944. K. sz. rendelet

Az orvosi munkaerők felhasználása kormánybiztosának 3040/1944. K. sz. rendelete. Kamarai tagsággal nem rendelkező orvosok jelentkezési kötelezettsége tárgyában

tovább
A bőranyaggazdálkodási m. kir. kormánybiztos 4980/1944 számú rendelet

A bőranyaggazdálkodási m. kir. kormánybiztos 4980/1944 számú rendelete a lezár zsidó üzletben lévő bőranyagok forgalma tárgyában

tovább
3400/1944 M. E. sz. rendelet

3400/1944 M. E. sz. rendelet a nemzsidó származás igazolása tárgyában

tovább
3230/1944 M. E.  sz. rendelet

3230/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók mező és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikk alapján megszerzett mezőgazdasági ingatlanok felhasználásának előmozdítása tárgyában

tovább
3230/1944 M. E. sz. rendelet

3230/1944 M. E. sz. rendelet zsidók mező és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikk alapján megszerzett mezőgazdasági ingatlanok felhasználásának előmozdítása tárgyában

tovább
16000/1944 I. M. sz. rendelet

16000/1944 I. M. sz. rendelet a nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 70000/1941. I. M. sz. rendelet módosítása tárgyában

tovább
3520/1944 M. E. sz. rendelet

3520/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók üzleti (üzemi) áru- és anyagkészleteinek, valamint egyes más vagyontárgyainak felhasználása tárgyában

tovább
3780/1944 M. E. sz. rendelet

3780/1944 M. E. sz. rendelet a 3040/1944 M. E. sz. rendelet alapján kiadott mentesítő okiratok felülvizsgálása tárgyában

tovább
3790/1944 M. E. sz. rendelet

3790/1944 M. E. sz. rendelet a 3670/1944 M. E. sz. rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában

tovább
3820/1944 M. E. sz. rendelet

3820/1944 M. E. sz. rendelet a 3780/1944 M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában

tovább
960/1944 B. M. sz. rendelet

960/1944 B. M. sz. rendelet az utcák, utak és terek elnevezésének megváltoztatása tárgyában

tovább
3840/1944 M. E. sz. rendelet

3840/1944 M. E. sz. rendelet a zsidók vagyona tárgyában (3. o)

tovább
ElsőElőző12KövetkezőUtolsó