Minden, ami zsidó

A neológ és ortodox hitközségek megoszlása az 1890-es években

további táblázatok
Irányzat Anya- és fiókhitközségek száma (1896) Hitközségek taglétszáma az összes izraelita körében (1890) A tagság százalékos aránya az összes izraelita körében (1890)
orthodox 1295 387959 54.8 %
neológ 538 284161 40.2 %
status quo ante 247 35352 5 %
összesen 2080 707472 100 %