Minden, ami zsidó

Reich Koppel (1838 - 1929)

további elemek
 Reich Koppel (1838 - 1929)

Verbó, 1838- Budapest, 1929

1890-től budapesti ortodox rabbi, a konzervatív magyarországi zsidóság legtekintélyesebb vezetője. Irányítása alatt számos intézménnyel bővűlt az ortodox hitközség. Ekkor létesült a Talmud-Tóra iskola, a Hizoharu Szegényeket Gyámolító Egyesület, a Sasz Chevra felnőttoktatási centrum, az Aggokháza és a Kórház. Érdemeiért az uralkodó királyi tanácsosi címmel tüntette ki. 1927-ben az ortodox zsidóság felsőházi képviselője lett. Igaz, tapintatosan megkérték, hogy a Felsőház 1927. január 27-i alakuló ülésén ne jelenjen meg. A jogszabályok értelmében ugyanis addig, amíg a testületnek nem volt választott vezetője, a legidősebb tag elnökölt. Ez pedig Reich Koppel volt, de a Horthy-korszak politikai vezetése nem vállalta a botrányt, hogy a Felsőházat - akárcsak egy néhány óráig is - egy ortodox rabbi irányítsa. Reich Koppel eleget tett a kérésnek.